Jäsenistölle tiedoksi hallituksen käsittelemiä asioita

Hallitus on käsitellyt 15.8 kokouksessa jäsenistöä askarruttaneita kysymyksiä. Aiheena oli veneiden kiinnittyminen laituriin, eläimet tukikohdissa, saunavuorot ja hätämerkinantovälineiden pois kerääminen.
Hallitus muistuttaa, että sääntöjen mukaisesti laituriin kiinnitytään ensisijaisesti poijuun. Poijuun kiinnittyminen säästää laituria tuulisella säällä. Tiedostamme kuitenkin jäsenistön ikääntymisen ja muut käytännön tarpeet. Ja kylkikiinnitys on näin ollen mahdollinen tarvittaessa. Jokainen on kuitenkin velvollinen antamaan tilaa laiturissa, jotta kaikki halukkaat pääsevät kiinnittymään.
Myöskään laituripaikkoja ei varata eikä vakiopaikkoja ole. Jokainen voi valita paikkansa vapaasti saapumisjärjestyksessä. Yritetään kuitenkin katsoa, että laituri täyttyy mahdollisimman tiiviisti.
Eläimien pito tukikohdissa ei toistaiseksi ole aiheuttanut ongelmia. Säännöistä poiketen eläimiä voi jatkossakin pitää vapaana. Vastuu on vain ja ainoastaan eläimen omistajalla. Huolehditaan kuitenkin, että niistä ei aiheudu harmia muille tukikohdan käyttäjille. Mikäli eläin aiheuttaa haittaa, omistajana olet velvollinen sen toimittamaan pois.
Muistutetaan jäsenistöä saunomisesta. Saunominen tapahtuu pääsääntöisesti siten, että saunotaan miesten ja naisten vuoroilla. Näiden vuorojen jälkeen perhesaunat max yksi (1) tunti / perhe. Huomioidaan, että saunavuoro alkaa heti kun edellinen loppuu. Muistetaan ilmoittaa kun on lopetettu oma sauna vuoro.
Pursiseura kerää jäsenistön vanhat hätämerkinantovälineet syksyllä veneiden noston yhteydessä. Suosittelemme samalla hankkimaan nykyaikaisen led-soihdun. Toki perinteisilläkin soihduilla ja raketeilla voi jatkaa. Tiedotamme lisää lähempänä veneiden nostoa.
Ja lopuksi vielä muistutus 25.8 Eloiltamista. Ilmoittaudu mukaan!
– hallitus