Vuosikokous infoa

Arvon pursiseuralaiset,

Vuosi 2021 on jo pitkällä ja veneilykautta odotetaan innokkaasti. Ensimmäisiä veneiden kunnostusprojekteja on varmaan jo aloiteltu ja uusia varusteita hankittu. Veneilyhän se on, joka meidät joka vuosi saa heräämään talviunesta. Vielä on hyvä aika hiihtää ja harrastaa muita talvilajeja ennen kauden avausta. Seuraavassa hieman tärkeää asiaa alkuvuoden pakollisista yhdistystoiminnan asioista.

Pursiseuran sääntömääräinen vuosikokous on edessä. Hallitus on kuumeisesti etsinyt vaihtoehtoja ja ratkaisua vuosikokouksen järjestämiseksi vallitsevassa tilanteessa. Nyt voimaan astuvat rajoitukset tulevat entisestään vaikeuttamaan järjestelyjä. Yhteen paikkaan kokoontumista ei nähdä mahdollisuutena ennen huhtikuun loppua, jolloin vuosikokous on viimeistään pidettävä. Etäosallistumista kokouksiin ei tulla mahdollistamaan. Hallituksella ei ole kykyä järjestää kaikkia säännöksiä täyttävää etäosallistumis- ja äänestysjärjestelmää, jossa yksittäinen jäsen voisi etänä osallistua kokoukseen.

Alustavana suunnitelmana on kokoontua kolmesta neljään kokouspaikkaan rajoitukset ja osallistujamäärä huomioiden. Kokoontumispaikalla on yksi hallituksen edustaja opastamassa kokouksen kulussa ja hoitamassa etäjärjestelmiä.  Kokouksen johtaminen tapahtuu yhdestä kokoustilasta. Kaikki kokouksessa tarvittava materiaali jaetaan kokoustiloihin paperisena. Tilassa on tarvittaessa mahdollisuus tutustua asiakirjoihin myös sähköisesti. Äänestykset ja vaalit suoritetaan kokoustiloissa suljettuina lippuäänestyksinä. Jokaiseen tilaan valitaan kokouksen alussa äänten laskijat. Tulokset välitetään kokouksen johtotilaan, jossa äänet lasketaan yhteen. Vaihtoehtoisesti äänet siirretään suljetuissa kirjekuorissa johtotilaan äänten laskentaa varten. Kokoustilojen välille muodostetaan ainoastaan ääniyhteys. Hallitus tulee edellyttämään vuosikokoukseen ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittautumisella varmistutaan, että kaikki osallistujat saadaan sijoitettua turvallisesti kokoustiloihin.

Käsillä oleva vuosikokous on tulevan kauden kannalta erityisen merkityksellinen. Hallituksen asettama Kartun laituriprojekti on saanut loppuun selvityksen Kartun laiturin uusimisesta. Vaikka tavoitteena oli rahatilanteen vuoksi vain kunnostaa laituri turvalliseksi ja käyttökelpoiseksi pitkälle tulevaisuuteen, selvisi laiturin kuntotarkastuksessa, että laituri on käytännössä kunnostamiskelvoton. Tämä pakotti selvittämään uuden laiturin hankkimista. Vaihtoehtoina oli uuden maalaiturin rakentaminen, käytetyn kelluvan laiturin ostaminen ja kunnostaminen sekä uuden kelluvan laiturin ostaminen.

Maalaiturin rakentaminen hylättiin kokonaiskustannuksiltaan kalliina ja epävarmana ratkaisuna. Osaamista ja työvoimaa rakentamiseen ei käytännössä ole. Kaluston ja materiaalin kuljetukset kohteelle ovat todella kalliita osto-palveluna.  Käytettyä laituria ei järkevällä hinnalla ole ollut tarjolla. Käytettyjen laitureiden kuljetuskustannukset ovat osoittautuneet yllättävän kalliiksi. Laiturien kunnostus tuo myös epävarmuustekijän kustannuksiin. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut uuden kelluvan laiturin hankinta. Kelluvista laitureista on saatu tarjoukset muutamalta toimittajalta. Valmistajien suositus kaikissa tapauksissa on laiturin siirtäminen pois Kartusta talveksi. 

Johtuen valmistajien suosituksesta laituriprojekti on todennut selvityksessään, että tarjotuista halvin muoviputkiponttoonilaituri on paras vaihtoehto Kartun laituriongelman ratkaisemiseksi. Kyseinen laiturityyppi on valmistajan mielestä riittävän tukeva veneiden kiinnittymiseen ja Kartun olosuhteisiin. Laiturin siirtäminen keväisin ja syksyisin on tunnistettu todelliseksi ongelmaksi. Jos seura ei itse kykene siirtoja tekemään, on työ teetettävä ulkopuolisella. Kyseistä kevyttä laituria ei voi missään tapauksessa jättää talvehtimaan Karttuun. Jos suosituksista huolimatta päätämme jättää laiturin jäihin, on ainut vaihtoehto raskaampi ja kalliimpi raskas betoniponttooni laituri. Tällöin otamme riskin laiturin vaurioitumisesta talven aikana, jota valmistaja ei missään tapauksissa tule korvaamaan takuun / vastaavan kautta. 

Käytännössä kahden laiturityypin välillä suoritetaan vuosikokouksessa äänestys. Eniten kannatusta saanut laiturityyppi valitaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan alku kesästä. Laiturin paikka joudutaan siirtämään johtuen vanhan laiturin isosta kiviarkusta, jota ei kyetä purkamaan ilman merkittäviä kustannuksia. Vanhan laiturin muut osat pyritään purkamaan vuoden 2021 aikana.

Odotellaan siis jatko-ohjeita. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle paikallisessa lehdessä ja seuran kotisivuilla. Kokouskutsussa annetaan ohjeet ennakkoilmoittautumisesta. Arvio vuosikokoukselle on huhtikuun loppu.

Mukavaa veneilykauden odotusta!

-hallitus