KEITELE REGATTA PURJEHDUSOHJEET 2024

1. SÄÄNNÖT: Regatassa noudatetaan yleisiä kilpapurjehdussääntöjä ja luokkasääntöjä.  
Tuloslaskennassa käytetään LYS- kerrointa ja sijoitukset lasketaan sijalukupistejärjestelmällä.

2. RATA: Regatassa purjehditaan kolme osakilpailua. Ensimmäinen osakilpailu on Äänekoski-Matilanvirta. Toinen osakilpailu on Matilanvirta-Lapinniemi. Kolmas osakilpailu Lapinniemi-Äänekoski. Reitti on vapaavalintainen huomioiden rajoitukset kussakin osakilpailussa. 

1. Osakilpailu. Lähtö on Äänekosken sataman edustalla. Rajoitukset ovat purjehduksen etenemisjärjestyksessä seuraavat:

Ristiniemi ohitetaan vapaavalintaisesti (K331 P 6238,7 I 2546,9)

Ukonsalmi voidaan purjehtia Ukonsaaren molemmilta puolilta. Ukonsaaren itäpuolella oleva pieni ”Anopin saari” ja pohjoisviitta on jätettävä oikealle.

Ison Selkäsaaren jälkeen Kuhaluodolla 2 vihreää viittaa jäävät menosuunnassa oikealle. (K332 P 620 43,3 I 250 52,6)

Sittosalmen länsireunalla oleva eteläviitta on jätettävä vasemmalle.

Sittosalmen jälkeen purjehditaan reittiä mukaillen jättäen kaksi punaista viittaa vasemmalle (K332 P 620 44,0 I 250 57,5)

Maalilinja sijaitsee Matilanselällä ennen virtaa.

Kilpaveneet voivat kiinnittyä sillan läheisyyteen tauon ajaksi. Paikalla on opastus.

2. Osakilpailu. Lähtö on Matilanselältä. Rajoitukset ovat purjehduksen etenemisjärjestyksessä seuraavat:

Ennen Sittosalmea jätetään kaksi punaista viittaa oikealle K332 P 620 44,0 I 250 57,5).

Sittosalmen länsireunalla oleva eteläviitta on jätettävä oikealle.

Kuhaluoto täytyy kiertää etelän puolelta jättäen vihreät viitat vasemmalle, punainen ja länsiviitta oikealle.

Ruoholuodon itäpuolella olevat kaksi punaista viittaa jätetään vasemmalle.

Maalilinja on Lapinniemessä Pursiseuran tukikohdan edustalla. 

Kilpaveneet voivat kiinnittyä Pursiseuran tukikohdan laituriin. Paikalla on opastus.

3. Osakilpailu.

Lähtö on Pursiseuran tukikohdan edustalta.  

Ruoholuodon itäpuolella olevat kaksi punaista viittaa jätetään oikealle.

Kuhaluoto voidaan kiertää molemmilta puolilta laivareittiä mukaillen.

Lokkisaari kierretään länsipuolelta.

Syvälahden edustalla oleva poiju kierretään itäpuolelta.

Ukonsalmi voidaan purjehtia Ukonsaaren molemmilta puolilta. Ukonsaaren itäpuolella oleva pieni ”Anopin saari” ja pohjoisviitta on jätettävä vasemmalle.

Tulisaari kierretään itäpuolelta.

Ristiniemi ohitetaan vapaavalintaisesti (K331 P 6238,7 I 2546,9)

Maalilinja on Äänekosken satamassa aallonmurtajan edustalla.

3. AIKARAJOITUS: Vene katsotaan keskeyttäneeksi mikäli, se ei ole saapunut maaliin kahden  tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen kilpailuun osallistuva vene on tullut maaliin. Myös veneet, jotka selvästi eivät ehdi ko. aikarajan puitteissa maaliin katsotaan keskeyttäneiksi. Näille kilpailijoille ilmoitetaan aikarajan umpeutumisesta tuomari- tai tukialukselta. Veneen, joka aikoo keskeyttää kilpailun, tulee välittää siitä tieto mahdollisimman pian tukiveneille. 

4. LÄHTÖLINJAT: Kunkin lähtölinjan muodostaa lähettäjäveneen keltainen linjamerkki sekä keltainen ratamerkki järvessä purjehdussuuntaan katsoen lähettäjäveneen vasemmalla puolella. Lähtölinjaksi asetetaan olosuhteiden niin salliessa tavoitteellinen purjehdussuunta. 

5. MAALILINJA: Maalilinjana on maalialuksen linjamerkki sekä purjehdussuuntaan vasemmalla puolella järvessä oleva ratamerkki. 

6. LÄHTÖMERKIT: Yhteislähtö kaikille luokille lippu B

Viesti                   Lippu ja äänimerkki                        Minuutteja lähtöön

varoitus              luokkalippu B + äänimerkki              5 minuuttia

valmius               I + äänimerkki                      4 minuuttia

yksi minuutti     I alas + pitkä äänimerkki                  1 minuutti

lähtö           luokkalippu B  alas + äänimerkki       0 minuuttia

Mikäli suurempi määrä veneitä lähtee liian aikaisin tai on tapahtunut virhe lähettämismenettelyssä, lähettäjäalukselta annetaan kaksi äänimerkkiä ja nostetaan ensimmäinen korvausviiri. Tämän jälkeen on uusi varoitusviesti 1 minuutti korvausviirin laskemisesta ja äänimerkin antamisesta. 

Yksittäisessä palautuksessa lähettäjäalukselta annetaan yksi äänimerkki ja nostetaan viestilippu X. Lippu pidetään ylhäällä, kunnes kaikki palautettavat veneet ovat kokonaan lähtölinjan tai jatkeiden lähtöpuolella ja ovat noudattaneet päänkiertosääntöä.

7. RADAN MUUTOS: Tuuliolosuhteiden oleellisesti muuttuessa joko vaaralliseksi tai tyyneksi voi tuomaristo päättää radan lyhentämisestä. Muutettaessa maalilinjaa kesken kilpailun pyritään se saattamaan kilpailijoille tiedoksi tukiveneiden toimesta ja maalialukselta annetaan tarvittaessa lyhyttä äänimerkkiä jotta uusi maalilinja tulisi huomioiduksi. 

8. PROTESTIT: Annettava välittömästi tiedoksi sille veneelle jota vastaan aikoo protestin nostaa. (punainen lippu) 

9. PISTELASKU: Noudatetaan sijalukupistelaskua siten, että kaikki purjehditut osuudet huomioidaan. Tasatuloksen ratkaisee kolmen osakilpailun parempi tulos tai toissijaisena viimeinen osakilpailu. 

10. TURVALLISUUS: Osallistuminen, kilpailun jatkaminen ja veneilyliivien käyttö ovat aluksen päällikön harkinnassa ja vastuulla. 

11. VARUSTUS: Veneissä tulee olla mela, 10 metrin köysi joka kestää hinauksen. Kevytveneiden
tulee olla kelluvia. 

12. PURJENUMEROT: Purjenumeroiden tulee olla samat kuin mitä tuomaristolle on annettu ennen kilpailua. Purjeiden tulee vastata kullekin purjeveneluokalle vahvistettuja kokoja. Osallistuviin veneisiin kiinnitetään myös numerotarrat keulaan molemmin puolin.

13. KILPAILULUOKAT: LYS-ISO ja LYS-KEVYT. Veneluokkia voidaan yhdistellä tai lisätä. 

14. PALKINNOT: Kaikissa luokissa jaetaan palkinnot kolmelle parhaalle venekunnalle kun luokassa on osallistujia kuusi tai enemmän. Kahdelle parhaalle venekunnalle kun osallistujia on neljä tai viisi ja parhaalle venekunnalle kun osallistujia on kolme tai vähemmän.

 Keiteleen nopeimman veneen kiertopalkinto on  500 €.

Voittaja on osakilpailujen yhteinen todellinen nopein purjehdusaika. Lahjashekin saa omaksi kolmella (3) kiinnityksellä. Kiinnitykset tähän saakka vuonna 2022 For Sail Vesa Karhusaari, vuonna 2023 Nikea Samppa J Salminen.

15. PALKINTOJEN JAKO: Välittömästi viimeisen kilpailijan tultua maaliin Äänekosken satamassa.