Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

Ala-Keiteleen Pursiseura ry:n jäsenrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ala-Keiteleen Pursiseura ry

Verkkosivut:www.alakeiteleenpursiseura.fi

Osoite: 

Puh. 

Sähköposti:

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jani Lumiaro

Osoite: Hirsitie 14 B 6, 41160 Tikkakoski

Puh.: 045 633 2792

Sähköposti: jasenrekisterinhoitaja@alakeiteleenpursiseura.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Venetiedot kerätään katsastustilastoja ja venetilastoa varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenrekisterin tiedot tallennetaan FloMembers jäsenrekisteri sovellukseen. Rekisterin tietoja käytetään jäsenten yhteydenpitoon ja laskutukseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

   • postiosoite, puhelin ja sähköposti
   • jäsentyyppi, toimenkuva (hallitus ja toimihenkilöt), jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta
   • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
   • Veneen tiedot (rekisterinumero, nimi, merkki, malli, väri)
   • majojen avaimen numero
   • suostumus talkooviesteihin tekstiviestillä
   • tietojen luovutuskiellot / markkinointikiellot

Jäsenenerotessa seurasta poistetaan hänen kaikki tietonsa rekisteristä. Seura jättää jäsenestä talteen vain etu- ja sukunimen historiikkia ja tilastointia varten.

 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Veneen tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ja katsastusmenettelyllä.

 1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. FloMembers rekisteripalvelun tarjoajana huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenseurojen toimihenkilöillä on rajatut oikeudet tietoihin ja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Jäsenrekisteriin on pyynnöstä saatavilla jokaisella rekisteröidyllä jäsenellä käyttäjätunnukset, joilla pääsee tarkastamaan omat tietonsa. Jos jäsen ei itse kykene tarkistamaan tietojansa, toimitaan yllä olevan mukaisesti.

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jäsenen irtisanoutuessa poistamme jäsenen kaikki tiedot pois lukien etu- ja sukunimi.

Päivitetty 4.2.2023