Vuosikokouksen päätöksiä

Pursiseuran vuosikokous saatiin pidettyä koronatilanteesta huolimatta mallikkaasti. Osallistujia oli lähes sama määrä kuin edellisinä vuosina. Kiitos kaikille mukana olleille! Alla poimintoja vuosikokouksen päätöksistä:

 • Karttuun hankitaan teräsrunkoinen muoviponttooni laituri
 • Varsinaisen jäsenen maksu ja majamaksu korottuu molemmat 5€:lla 2022
 • Talkoo ja tukiveneiden osalta vuonna 2022 maksetaan todelliset polttoainekulut
 • Seuran hallitukseen valittiin uusi varakommodori Tommi Särkkä sekä jäsen Sanna Autio kausiksi 2021 – 2022
 • Aloitetaan vakava keskustelu ja selvitys siitä, että onko SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) jäsenyys seuralle enää ajankohtainen.
 • Hankitaan Lapinniemen Ankkuriin kompostori wc:t
 • Jollakoulutus saattaa toteutua jo tänä kesänä

-hallitus

Toimintasuunnitelma 2021

Ala-Keiteleen Pursiseura Ry                            TOIMINTASUUNNITELMA 2021

 • Sääntömääräinen vuosikokous  huhtikuussa 2021
 • Pikkujoulujen korvausbileet maalis-/huhtikuussa (COVID 19 varaus)
 • Kartun laiturin uusiminen
 • Veneiden katsastusta
 • Tukikohtien tulisijojen nuohous
 • Ankkurin terassille kalusteet
 • Ankkurin Poijujen ja laiturin ketjujen tarkastus
 • Siivoustalkoot/kesäkauden avajaiset Ankkurissa erikseen ilmoitettavana ajankohtana (COVID 19 varaus)
 • Siivoustalkoot/kesäkauden avajaiset Kartussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana (COVID 19 varaus)
 • Eloiltamat erikseen ilmoitettavana ajankohtana (COVID 19 varaus)
 • Tarvittaessa talkoita tukikohtien kunnossa pitämiseksi
 • Pikkujoulut marraskuussa (COVID 19 varaus)

Vuosikokous infoa

Arvon pursiseuralaiset,

Vuosi 2021 on jo pitkällä ja veneilykautta odotetaan innokkaasti. Ensimmäisiä veneiden kunnostusprojekteja on varmaan jo aloiteltu ja uusia varusteita hankittu. Veneilyhän se on, joka meidät joka vuosi saa heräämään talviunesta. Vielä on hyvä aika hiihtää ja harrastaa muita talvilajeja ennen kauden avausta. Seuraavassa hieman tärkeää asiaa alkuvuoden pakollisista yhdistystoiminnan asioista.

Pursiseuran sääntömääräinen vuosikokous on edessä. Hallitus on kuumeisesti etsinyt vaihtoehtoja ja ratkaisua vuosikokouksen järjestämiseksi vallitsevassa tilanteessa. Nyt voimaan astuvat rajoitukset tulevat entisestään vaikeuttamaan järjestelyjä. Yhteen paikkaan kokoontumista ei nähdä mahdollisuutena ennen huhtikuun loppua, jolloin vuosikokous on viimeistään pidettävä. Etäosallistumista kokouksiin ei tulla mahdollistamaan. Hallituksella ei ole kykyä järjestää kaikkia säännöksiä täyttävää etäosallistumis- ja äänestysjärjestelmää, jossa yksittäinen jäsen voisi etänä osallistua kokoukseen.

Alustavana suunnitelmana on kokoontua kolmesta neljään kokouspaikkaan rajoitukset ja osallistujamäärä huomioiden. Kokoontumispaikalla on yksi hallituksen edustaja opastamassa kokouksen kulussa ja hoitamassa etäjärjestelmiä.  Kokouksen johtaminen tapahtuu yhdestä kokoustilasta. Kaikki kokouksessa tarvittava materiaali jaetaan kokoustiloihin paperisena. Tilassa on tarvittaessa mahdollisuus tutustua asiakirjoihin myös sähköisesti. Äänestykset ja vaalit suoritetaan kokoustiloissa suljettuina lippuäänestyksinä. Jokaiseen tilaan valitaan kokouksen alussa äänten laskijat. Tulokset välitetään kokouksen johtotilaan, jossa äänet lasketaan yhteen. Vaihtoehtoisesti äänet siirretään suljetuissa kirjekuorissa johtotilaan äänten laskentaa varten. Kokoustilojen välille muodostetaan ainoastaan ääniyhteys. Hallitus tulee edellyttämään vuosikokoukseen ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittautumisella varmistutaan, että kaikki osallistujat saadaan sijoitettua turvallisesti kokoustiloihin.

Käsillä oleva vuosikokous on tulevan kauden kannalta erityisen merkityksellinen. Hallituksen asettama Kartun laituriprojekti on saanut loppuun selvityksen Kartun laiturin uusimisesta. Vaikka tavoitteena oli rahatilanteen vuoksi vain kunnostaa laituri turvalliseksi ja käyttökelpoiseksi pitkälle tulevaisuuteen, selvisi laiturin kuntotarkastuksessa, että laituri on käytännössä kunnostamiskelvoton. Tämä pakotti selvittämään uuden laiturin hankkimista. Vaihtoehtoina oli uuden maalaiturin rakentaminen, käytetyn kelluvan laiturin ostaminen ja kunnostaminen sekä uuden kelluvan laiturin ostaminen.

Maalaiturin rakentaminen hylättiin kokonaiskustannuksiltaan kalliina ja epävarmana ratkaisuna. Osaamista ja työvoimaa rakentamiseen ei käytännössä ole. Kaluston ja materiaalin kuljetukset kohteelle ovat todella kalliita osto-palveluna.  Käytettyä laituria ei järkevällä hinnalla ole ollut tarjolla. Käytettyjen laitureiden kuljetuskustannukset ovat osoittautuneet yllättävän kalliiksi. Laiturien kunnostus tuo myös epävarmuustekijän kustannuksiin. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut uuden kelluvan laiturin hankinta. Kelluvista laitureista on saatu tarjoukset muutamalta toimittajalta. Valmistajien suositus kaikissa tapauksissa on laiturin siirtäminen pois Kartusta talveksi. 

Johtuen valmistajien suosituksesta laituriprojekti on todennut selvityksessään, että tarjotuista halvin muoviputkiponttoonilaituri on paras vaihtoehto Kartun laituriongelman ratkaisemiseksi. Kyseinen laiturityyppi on valmistajan mielestä riittävän tukeva veneiden kiinnittymiseen ja Kartun olosuhteisiin. Laiturin siirtäminen keväisin ja syksyisin on tunnistettu todelliseksi ongelmaksi. Jos seura ei itse kykene siirtoja tekemään, on työ teetettävä ulkopuolisella. Kyseistä kevyttä laituria ei voi missään tapauksessa jättää talvehtimaan Karttuun. Jos suosituksista huolimatta päätämme jättää laiturin jäihin, on ainut vaihtoehto raskaampi ja kalliimpi raskas betoniponttooni laituri. Tällöin otamme riskin laiturin vaurioitumisesta talven aikana, jota valmistaja ei missään tapauksissa tule korvaamaan takuun / vastaavan kautta. 

Käytännössä kahden laiturityypin välillä suoritetaan vuosikokouksessa äänestys. Eniten kannatusta saanut laiturityyppi valitaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan alku kesästä. Laiturin paikka joudutaan siirtämään johtuen vanhan laiturin isosta kiviarkusta, jota ei kyetä purkamaan ilman merkittäviä kustannuksia. Vanhan laiturin muut osat pyritään purkamaan vuoden 2021 aikana.

Odotellaan siis jatko-ohjeita. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle paikallisessa lehdessä ja seuran kotisivuilla. Kokouskutsussa annetaan ohjeet ennakkoilmoittautumisesta. Arvio vuosikokoukselle on huhtikuun loppu.

Mukavaa veneilykauden odotusta!

-hallitus

Kartun laituri on purettu

Kartun laituri on purettu ja perustat katselmoitu. Kiviarkut ovat tiensä päässä ja niille rakentaminen ei näytä vaihtoehdolta. Karttuun rantautuminen vain omalla vastuulla ja äärimmäistä varovaisuutta laiturin läheisyydessä!
Seuraavana mietinnässä vanhan laiturin koneellinen poistaminen, uudet arkut esim betonista, mahdollisesti parempi paikka, käytetyt teräsponttoonilaiturit, puutavarat ja rakentaminen.
Pursiseura ottaa mielellään vastaan tietoja yrityksistä jotka toteuttavat vesikuljetuksia, koneellisia töitä vesistössä, betoniurakoitsijoista ja puutavaran toimittajista. Syksyn ja talven aikana selvitetään mitä on tehtävissä ja mitä lysti maksaa.

-hallitus

Kartun laituriprojektin tilanne päivitystä

Laiturin kuntoa on katsastettu päällisin puolin paikan päällä useaan kertaan. Ilman syvempää tutkimista on jo pystytty toteamaan, että laiturin vedenalaiset tukirakenteet ovat kärsineet vakavasti.
Nyt siirrytään tarkempiin tutkimuksiin rakenteiden osalta. 1.9 alkaen kiinnittyminen laituriin tapahtuu omalla vastuulla. Syksyn aikana laiturin kantta puretaan siltä osin, että päästään käsitykseen tukirakenteiden kunnosta ja mahdollisesta käytettävyydestä.
Vaikka laituri näyttää päällisin puolin kestävältä, kehotetaan kaikkia veneilijöitä varovaisuuteen. Laiturissa voi olla teräviä puu ja metallirakenteita ja nauloja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille ja veneille. Rakenteiden purkamisen jälkeen kiinnittyminen laituriin voi olla mahdotonta.
Toivomme jäsenistöltä kärsivällisyyttä.
Lisätietoja projektista antaa Tommi Särkkä 040 557 0716.

-hallitus

Tiedotettavaa yleisesti

Kartussa tehdään tulevana viikonloppuna puutöitä. Tämän kesän tarpeisiin toimitetaan Vertillä polttopuita Karttuun mahdollisimman pian.
Pursiseuran varastoissa on paljon lokikirjoja myytävänä. Varasto myydään pois hintaan 2€ kappale. Tiedustelut liukkonen.maija@hotmail.com.
Elojuhlan ajankohta on tänä vuonna 29.8 klo 15 alkaen. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Juhlan päämenu on loimulohi lisukkeineen. Seura tarjoaa alkumaljat, muuten tilaisuudesta kerätään illallismaksu.
Kartun laituri on kärsinyt talven aikana jäiden liikkeistä. Kartussa kävijöitä kehotetaan varovaisuuteen. Laiturin rakenteita on irronnut ja ne työntyvät veden alla laiturin mittojen ulkopuolelle. Kylkikiinnitys ei tilapäisestikään ole suositeltavaa.
Seuralla on varastossa vielä muutama JOLLA. Onko jäsenistössä henkilöitä jotka voisivat toimia JOLLA kouluttajina tulevina vuosina? Entä onko jäsenistössä ajatuksia JOLLIEN käytöstä. Haluaako joku esim kokeilla niitä? Jos kalustolle ei löydy käyttöä, on niistä ehkä aika luopua.
Pielavesi eskaaderin ilmoittautumista jatkettu 15.6 asti. Toivottavasti vallitseva tilanne mahdollistaa järjestämisen. Seuratkaa ilmoittelua facessa ja kotisivuilla.
Reimarin näköispainos on luettavissa täältä : https://nakoislehti.media.fi/f36bf401-8861-4e97-b972-162676aa3ffd/2
 
Kaikesta huolimatta mukavaa veneilyä kaikille!
-hallitus

Tarkentavia ohjeita 14.5 alkaen koronatilanteen johdosta

Kartun sauna 14.5 alkaen käytettävissä venekunnittain. Lapinniemen ja Kartun saunat 1.6 ”normaali” käytössä. Lapinniemen saunan lauteiden kunnostus pyritään saamaan siihen mennessä tehtyä. Huolehditaan hygieniasta ja pidetään saunat käytön jäljiltä puhtaana seuraavia varten. Puhdistusaineita ja puhdistusohjeita toimitetaan lähiaikoina.Tukikohdissa käyntiä on jokaisen harkittava omista lähtökohdista. Noudatetaan valtionhallinnon antamia määräyksiä ja suosituksia sekä SPV:n antamia suosituksia. Pysytään terveinä ja nautitaan veneilystä!
 
-hallitus
 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
 
https://spv.fi/teema/suositukset-korona-ajalle/